Wijzig je omslagfoto
stephanvanmulken
Wijzig je omslagfoto
Ik ben jarenlang werkzaam geweest als gemeentelijk adviseur omgevingsrecht, casemanager en teamleider vergunningen. Een solide basis voor de stap die ik in 2014 heb gezet naar zelfstandigheid. Als zelfstandig adviseur omgevingsrecht ondersteun ik bij milieuvraagstukken. Al ben ik net zo graag schakel tussen regionale uitvoeringsdienst en gemeenten. Inmiddels is dat gegroeid naar het adviseren van overheden in het taakveld toezicht en handhaving, voor met name milieu en ruimtelijke vraagstukken. Tegelijkertijd ben ik ook actief voor een brede range aan bedrijven. Een vergunningentraject bijvoorbeeld, neem ik van start tot finish over. Ik ken de routes en maak me graag sterk voor integraliteit en flexibiliteit, met oog voor omgeving én mens.”
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd