Regio: Parkstad

Christian Willems

Junior Belastingadviseur

Resultaat gedreven, dynamisch en verbindend.
Vanuit deze drie kernwaarden werkt Baat dagelijks aan het creëren van meerwaarde voor ondernemers door oplossingen te bieden. Onze missie is dan ook solving issues! Het beste eruit halen wat erin zit. Voor én samen met de klant.

Pro-actief, ondernemend, gedreven, energiek. Baat creëert synergie door verbindingen te leggen op persoonlijk, maatschappelijk en zakelijk vlak.

Omdat de landsgrenzen in de Euregio altijd dichtbij zijn beschikken de adviseurs van Baat als vanzelfsprekend over ruime grensoverschrijdende expertise. Onze dienstverlening stopt immers niet aan de grens. Wij staan u graag bij om uw internationale ambities waar te maken, en maken daarbij waar nodig gebruik van ons lidmaatschap van het GGI netwerk , een wereldwijd vertakt netwerk van onafhankelijke adviseurs.

Onze specialisten richten zich op financiële planning van ondernemers, directeur-grootaandeelhouders en particulieren. Ook estate planning heeft daarbij onze aandacht. Daarnaast adviseert Baat Personal Finance over uiteenlopende pensioenvraagstukken. Samen met u bepalen wij de richting voor een gezonde financiële situatie, nu en in de toekomst.
Financiële planning is het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie. Uw vermogensrechtelijke- en inkomenspositie worden in kaart gebracht en ingericht met het oog op de toekomst en uw persoonlijke wensen.

Een logisch vervolg op financiële planning is estate planning. Uw nalatenschap wordt op een voor u en uw familie zo voordelig mogelijke wijze geregeld, waarbij alle relevante aspecten van het huwelijksvermogensrecht, de schenk– en erfbelasting, en eventueel een gefacilieerde overgang van een onderneming aan bod komen.

Pensioenadvies vraagt om steeds meer deskundigheid bij de adviseur. Of het nu gaat om een pensioenverplichting in uw eigen onderneming, het afsluiten van verzekerde producten of een pensioenregeling voor uw werknemers.

Keywords:
financiële planning | belastingadviseur | belasting | accountant | boekhouder | pensioen | financiën | boekhouding |

Nog geen verdere info