Regio: Midden-Limburg

Frank Sampers

Eigenaar

Meezo

Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek naar doelmatig leveren van zorg binnen het sociaal domein. We zijn er voor u als kwaliteitsmedewerker, contractmanager, beleidsmedewerker of financieel verantwoordelijke.

Merkt u dat u onvoldoende inzicht heeft om te kunnen toetsen of de juiste kwaliteit wordt geleverd, contracten worden nageleefd en/of beleid het gewenste resultaat heeft? Dit inzicht is van groot belang om de betrouwbaarheid van uw organisatie aan te tonen aan diverse stakeholders.

Vanuit onze ruime ervaring binnen het sociaal domein structureren wij (interne) processen en voorzien we u als klant van de beste mensen en tools om kwaliteit te meten. We zijn dé partner voor gemeenten en zorgaanbieders bij het vaststellen van de prestatie van de zorg binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en jeugdwet.

Om u goed van dienst te kunnen zijn ontwikkelden wij een eigen methode en een gebruiksvriendelijke applicatie. Hiermee monitoren we zelfs meer dan alleen kwaliteit. Klanttevredenheid heeft  namelijk een prominente plaats in onze de evaluatie van de dienstverlening en onderzoek naar kwaliteit.
Meezo brengt  de tevredenheid van de cliënt meetbaar in kaart, zodat u te allen tijde ‘in control’ bent.

Gradez

Meet je de schoonmaakkwaliteit nu nog met pen en papier? En gebruik je voor de ureninzet inschattingen op basis van je onderbuikgevoel? Als je heel eerlijk bent heb je totaal geen inzicht in waar het budget aan besteed wordt. Gradez lost dit voor je op. Met Gradez haal je een tool in huis waarmee je de kwaliteit van professionele schoonmaakdienstverlening kunt meten, verbeteren en borgen.
Speciaal ontwikkeld voor zorgorganisaties die een eigen schoonmaakdienst hebben. Maar ook uitermate geschikt voor schoonmaakbedrijven en levering van huishoudelijke hulp vanuit de Wmo.

Sinds 2009 ben ik actief binnen het sociaal domein en draag ik met veel plezier mijn steentje bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dit doe ik onder andere door gemeenten te helpen om verschillende processen zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. Denk dan bijvoorbeeld aan het controle- en verantwoordingsproces van de zorggelden voor gemeenten en zorgaanbieders.

Naast dat ik ‘gewoon’ graag bezig ben met mijn vak, speelt het sociale karakter van mijn werk ook zeker een rol voor mij. Ik heb uiteraard ook zelf huisbezoeken gedaan en door achter de voordeur van de cliënt te mogen kijken heb ik een realistisch beeld gekregen van de praktijk. Dat beeld helpt en motiveert me om in mijn dagelijkse werk het maximale uit mezelf te halen.