Regio: Midden-Limburg

Marco Siecker

Eigenaar

Eén duidelijke visie: Mensen Leven Ruimte
Inspelen op maatschappelijke veranderingen en integraal kijken naar ruimtelijke en maatschappelijke opgaven en transities.

Siecker advies & management speelt in op maatschappelijke veranderingen en kijkt integraal naar ruimtelijke en maatschappelijke opgaven en transities. Daarmee is Siecker Advies & Management aanspreekpunt voor burgers, burgergroeperingen en initiatiefnemers, bedrijven, ondernemers, maatschappelijke groeperingen en onderwijs, maar ook voor overheden en semi-overheidspartijen.

Kortom: een integrale advisering zowel vanuit mensen, leven en ruimte, biedt kansen op nieuwe inzichten en eigentijdse oplossingen. Deze begrippen kunnen in willekeurige volgorde worden gehanteerd. De insteek is dan anders, maar ze staan altijd in relatie tot elkaar.

 

Keywords:
herbestemming | gebieden | gebiedsregisseur | economisch beleid | omgevingsmanagement | watersysteem projecten | projectmanagement | proces coördinatie | burgerparticipatie | omgevingswet | burgers | overheid | burger | dorp | stad | ontwikkeling | ontwikkelingsplan

Marco Siecker (1970) van oorsprong jurist (Universiteit Maastricht /Antwerpen). Door cursussen en trainingen op het gebied van communicatie, leefbaarheid, participatie, integrale gebiedsontwikkeling en omgeving met bijbehorend proces- en contractmanagement, gespecialiseerd in maatschappelijk gevoelige projecten. Onder meer op het vlak van bevolkingskrimp, burgerparticipatie, leefbaarheid, integrale ruimtelijke ontwikkeling en planologie.

Zowel voor gemeenten, Provincie Limburg, ARCADIS werkzaam geweest en sinds 2014 eigenaar/directeur van SIECKER ADVIES & MANAGEMENT.

Wij zetten in, op strategisch, tactisch en operationeel niveau door advisering, stroomlijning en begeleiding om (her)ontwikkelingsplannen en businesscases te laten slagen. Verder kunnen wij als moderator bij informatieavonden of als gastspreker bij inspiratiesessies optreden en zijn vaak bij congressen en netwerkbijeenkomsten te vinden.

enkele andere leden van regio Midden-Limburg