Regio: Parkstad

Math Starmans

Advocaat Particulieren en Bedrijven

Mr. Starmans heeft zijn rechtenstudie in Nijmegen gedaan. In die tijd was hij medewerker en later voorzitter van de wetswinkel te Wijchen. Na zijn studie is mr. Starmans jaren werkzaam geweest bij de Stichting Rechtshulp Zuid-Oost Nederland voordat hij in 2004 een eigen kantoor begon. Daarnaast is hij 19 jaar lid geweest van de Regionale Geschillencommissie Noord – en Midden Limburg en daarna een aantal jaren plaatsvervangend lid van de klachtencommissie SWWM. Op dit moment is mr. Starmans lid van de klachtencommissie van Wonen Zuid. Kort gezegd behandelen de commissies klachten van huurders tegen woningcorporaties. Mr. Starmans heeft ook een aantal jaren deel uit gemaakt van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij is een ervaren bestuurder. Zo was hij tot voor kort bijna 30 jaar bestuurder van een sportvereniging. Tevens is hij ruim 41 jaar lid van een culturele vereniging een daarvan al bijna 18 jaar president.
Mr. Starmans is een “bijter”. Hij is vasthoudend en gedreven als het gaat om het belang van zijn cliënt. De relatie begint met het maken van heldere afspraken over de aanpak van de zaak. Hij gaat doelgericht te werk met als insteek het bereiken van een optimaal resultaat. Mr Starmans is sociaal ingesteld en communiceert goed en duidelijk. Hij volgt een afgebakend pad en is pragmatisch in denken en doen. Een compromis sluiten is prima, maar proces is proces en dan wordt voor de winst gegaan. Zijn betrokkenheid blijft ook na de uitspraak bestaan.
Mr. Starmans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Strafrecht
– Huurrecht

Keywords:
strafrecht | huurrecht | empathisch | advocaat | betrokken | advocaten | Heerlen |

Gelet op mijn behoorlijk netwerk meen ik iets te kunnen betekenen voor BLiZZ Business. Daarnaast vind ik het van belang om met elkaar te sparren, informatie uit te wisselen en van elkaar te leren.