Regio: Urmond

Myriam Zeegers

Eigenaar

In elke organisatie of vereniging kunnen mensen te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen en kwesties betreffende niet integer handelen door collega’s, leidinggevenden, medesporters of coaches. Mijn taak als vertrouwenspersoon is bij te dragen aan een veilige en integere (werk-/sport-)omgeving waarin mensen optimaal kunnen functioneren en zich veilig voelen om het beste van zichzelf te geven.

Het opvangen van melders, het bieden van een luisterend oor, samen sparren over de mogelijke vervolgstappen en hem of haar begeleiden op het gekozen pad is mijn belangrijkste doel. Daarnaast verzorg ik (preventieve) voorlichting voor medewerkers/leden, informeer en adviseer ik het bestuur en management.

Mijn meerwaarde voor uw organisatie of vereniging is dat ik kan bijdragen aan een gezonde en veilige (werk-/sport-)plek voor u en uw medewerkers/leden. Dit kan positief doorwerken op het voorkomen van ziekteverzuim en/of van het betalen van (hoge) ontslagvergoedingen. Bovendien verhoogt het het werk-/sportplezier en komt dus ook de motivatie en prestatie van de medewerkers/leden ten goede en dat zorgt weer voor meer productiviteit en sportiviteit!

Nog geen verdere info

enkele andere leden van regio Urmond