Regio: Midden-Limburg

Ron Pustjens

Eigenaar

Ondernemers in het MKB missen vaak goede ondersteuning op zeer belangrijke terreinen. Vooral bij het aantrekken van financieringen, het goed managen van de onderneming en het voorbereiden en uitvoeren van bedrijfsoverdrachten. Dit blijkt niet alleen uit de praktijk, maar ook uit onderzoek. Mijn ervaring is dat de traditionele adviseurs van het MKB, zoals de accountant en de bankier dit voor een belangrijk deel laten liggen. Daarom richt ik me specifiek hierop, in opdracht van veel ondernemers in het MKB

Bancair en financieringsadvies
Het is geen geheim dat banken meer terughoudend zijn dan een tijd geleden. Veel ondernemers hebben mede daardoor te maken met een financieringsvraagstuk. Ondernemers helpen om dit op te lossen is een van mijn bezigheden.

Bedrijfsoverdracht
De komende tien jaar gaat er een record aantal bedrijven in het MKB van eigenaar wisselen. Dit heeft alles te maken met de baby boom generatie en met de economische crisis die de afgelopen jaren heeft gewoed. Veel ondernemers die al hadden willen verkopen zitten nu nog in de ´wachtkamer”
Verkoop of overdracht van een onderneming is een complex traject. Het goed doorlopen daarvan vergt veel vakkennis maar zeker ook diplomatie. Een overdracht begint met een goede voorbereiding die wel enkele jaren in beslag kan nemen. Het bedrijf moet verkoopklaar gemaakt worden. Dan is het zaak om goed beslagen ten ijs te komen. Daarom maken we een uitgebreid verkoopmemorandum en wordt er een onderbouwde verkoopprijs bepaald. Vervolgens begint het zoeken naar een geschikte en serieuze koper, het maken van een profiel van de ideale koper is daarbij belangrijk. Bij het zoeken wordt gebruik gemaakt van diverse kanalen en mogelijkheden. Als zich kopers aandienen kunnen de onderhandelingen, die uiteindelijk moeten leiden tot een overeenkomst.

Rendementsverbetering en managementadvies
Veel ondernemingen hebben de afgelopen tijd geopereerd in zeer turbulente markten. Zekerheden bestonden niet meer en het evenwicht tussen vraag en aanbod stond vaak helemaal op zijn kop. Veel bedrijven hebben alle zeilen moeten bijzetten om uit de problemen te blijven. Ook op dit gebeid zijn we actief, vaak in samenhang met het herinrichten van de bedrijfsfinanciering. Samen met de ondernemer maken we een analyse en kijken we waar rendementsverbeteringen te realiseren zijn.

 

Keywords:
bedrijf | kopen | verkopen | opvolging | waardebepaling | overname | financieel | Recovery| Bedrijfsoverdracht | bedrijfswaardering (RAB BV)| Interim Management |  bedrijfsanalyse | bedrijfsstrategie | businessplan | financieringsmogelijkheden | banken | regionale overheden |  investeerders | crowdfunders | rentabiliteit | cashflow

Na mijn afstuderen aan het HEAO in 1984 ben ik een vijftal jaren actief geweest in het bedrijfsleven in commerciële functies. Van 1990 tot 2008 ben ik werkzaam geweest bij de Rabobank. Eerst een aantal jaren als zakelijk accountmanager en daarna als directeur bedrijven. In 2008 ben ik partner geworden bij een organisatie actief in de Corporate Finance. In mei 2014 heb ik Pustjens Corporate Finance opgericht. Gedurende mijn loopbaan heb ik vrijwel voortdurend opleidingen en cursussen gevolgd en literatuur bestudeerd op relevante vakgebieden. In 2002 heb ik mijn Master gehaald in “Management en Organisatie” aan de TIAS Business School, onderdeel van de Universiteit Tilburg. Mijn achtergrond, opleiding en ervaring liggen op het vlak van financiën, bedrijfskunde en management.

Werkveld
Ik opereer in de driehoek ondernemer/accountant/bankier. Het is goed merkbaar dat ondernemers een steeds grotere afstand ervaren met de bankier en in mindere mate ook met de accountant. In beide gevallen ingegeven door kostenbesparing, tijdgebrek en externe regelgeving. Daardoor zijn hiaten ontstaan in de dienstverlening richting de mkb-er. Mijn drijfveer is het leveren van extra toegevoegde waarde in deze driehoek. Vaak gaat dit wel in nauwe samenwerking met de accountant en de bankier en regelmatig zelfs op aangeven van een van de twee. Mijn inzet wordt door hen als zinvol beschouwd en is aanvullend aan hun dienstverlening. Daarbij blijf ik focussen op de drie hierboven genoemde activiteiten.

Samenwerkingen
Weten wat ik kan en doe, maar vooral weten wat ik niet kan en dus niet doe, is voor mij belangrijk. Daarom werk ik in de dagelijkse praktijk samen met een aantal specialisten op het vlak van accountancy, fiscale zaken, juridische zaken, makelaars in onroerend goed en bankiers. Ik geloof in samenwerkingsverbanden met anderen zonder vaste vorm of opzet, vaak op projectbasis. Ik verwacht dat dit in de toekomst meer gaat gebeuren. Verder onderhoud ik nauwe contacten met accountantskantoren en banken in de regio. Ik ben daarnaast lid van de BOBB (branche organisatie van bedrijfsoverdrachtbemiddelaars) en ik mag me “Register Adviseur Bedrijfsoverdracht” noemen.

Klantenkring
Mijn doelgroep en klantenkring betreft ondernemers en ondernemingen in het MKB, variërend in omvang van enkele werkzame personen tot bedrijven met ca. 100 medewerkers. Ik opereer in de provincie Limburg met de nadruk op de Westelijke Mijnstreek en het oostelijk deel van de regio Midden-Limburg. Ik vind het van belang om de regio waarin mijn klanten actief zijn goed te kennen en daar ook de nodige contacten te hebben. Ik ben actief in vrijwel alle sectoren, uitgezonderd agrarische bedrijven, kleine retailbedrijven en kleinere ondernemingen in de horeca.

enkele andere leden van regio Midden-Limburg